Arctic Fantasy - Wanha Autti Camping +358 (0)40 565 1469

TYÖNOHJAUS

TYÖNOHJAUS on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Toiminta perustuu luottamukseen, vuorovaikutukseen ja ohjattavien omiin oivalluksiin. Työnohjaus toteutetaan säännöllisesti kokoontuvina tapaamisina, jolloin ohjausprosessi etenee ja saavutetaan työnohjaukselle asetetut tavoitteet.

"Jokainen tarvitsee yhden hyvän kuuntelijan"

Työnohjaus tukee työhyvinvointia ja jaksamista työssä. Jatkuvat muutokset yritysten toiminnoissa ja toimintaympäristöissä aina vain hankaloituvammassa tilanteessa edellyttävät nopeaa muutoskykyä ja sopeuttamista tilanteen edellyttämiin toimintatapoihin ja haasteisiin.  Yrityksiltä edellytetään kykyä uudistua ja henkilöstöltä jatkuvaa uusien asioiden ja taitojen oppimista. Koko organisaation henkilöstö on uudenlaisen kulttuurin haasteiden kohteena, edellyttäen uudenlaista ajattelua ja suhtautumista omaan työhön ja sen linkittämistä yrityksen uusiin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Työnohjaus on toimiva väline mm. edellä mainituissa tilanteissa.

 

Mie olen pitkän linjan työnohjaaja ja jatkokouluttautunut esihenkilöiden ja työyhteisöjen työnohjaukseen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja valmentamiseen. Mindful ja systeeminen valmennus (MS- Coaching) sekä Kitkattomaan vuorovaikutukseen valmentavat menetelmät ovat usein osana valmennusprosesseja.

MERKITYKSELLISYYTTÄ JA MOTIVAATIOTA TYÖHÖN

Työnohjaan/ ja valmennan asiakkaita niin yksilö- ryhmä- kuin työyhteisötasolla ajattelun, toiminnan ja tunteiden selkiyttämiseksi sekä yhteistyössä asetettujen hyvinvointia tukevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä, niin räätälöidään Sinulle/ ryhmällesi / työyhteisöllesi teille sopiva kokonaisuus.

Riitta Niemelä / Työnohjaaja STOry
Arctic Fantasy Oy

+358 40 565 1469

riitta.niemela@arcticfantasy.fi

Ota yhteyttä!

Close Menu