Arctic Fantasy - Wanha Autti Camping +358 (0)40 565 1469

Rekisteri ja tietosuojaseloste työnohjaus ja coaching

Tämä on Arctic Fantasy Oy / Opi Uutta
työnohjaus – valmennus ja työhyvinvointi -palvelut yrityksen henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri – ja tietosuojaseloste, laadittu 10.5.2018. Viimeisin muutos on tehty 27.1.2019.

  1. Rekisterinpitäjä

Arctic Fantasy Oy, työnohjaus ja valmennus – työhyvinvointi
palvelut (Y-tunnus 2193180-8). Petäjäpolku 10, 97655 AUTTI

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Yrittäjä Riitta Niemelä riitta.niemela@arcticfantasy.fi

puhelin: 040-565 1469

3 .Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, asiakassuhteen perusteella ja rekisteröityjen suostumuksella asiakassuhteen (tilaajat, ohjattavat ja valmennettavat) ylläpitoon ja uudistamiseen. Ohjattavien tietoja voidaan käyttää esimerkiksi materiaalien ja muistioiden lähettämiseen liittyvään ja sekä tilaajien ja valmennettavien tietoja suoramarkkinointiin ja esim. aloituskyselyjen, oppimistehtävien käsittelyyn.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Kerätty
tieto säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältö muodostuu tilaajaorganisaation itse luovuttamista tai tilaajaorganisaation verkkosivuilta olevista julkisista tiedoista (esim. osoite ja verkkolaskuosoite), ohjauksiin ja valmennuksiin osallistuvien suostumuksella kerätyistä tiedoista ja ohjaajan muistiinpanoista
sekä muista asiakastapaamisista ja tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kenellekään kolmannelle osapuolelle.

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tiedot pidetään Suomessa.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja ja muista henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on kerätty. Rekisteröity voi halutessaan tarkastaa ne lähettämällä tarkastuspyynnön rekisterissä olevasta sähköpostista osoitteeseen riitta.niemela@arcticfantasy.fi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan virheellinen henkilötieto sekä tarvittaessa pyytää poistamaan tietonsa rekisteristä. Korjaaminen ja poistaminen tapahtuvat lähettämällä rekisterissä olevasta sähköpostista pyyntö osoitteeseen, riitta.niemela@arcticfantasy.fi

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevia tietoja ei käytetä muihin kuin em. tarkoituksiin.

Close Menu